Privacy Verklaring

Taxi Mike vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk en daarom zorgen wij als bedrijf ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dit zodat uw gegeven zoveel mogelijk beschermd blijven. Taxi Mike wil graag open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Taxi Mike is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Van wie verzamelt Taxi Mike persoonsgegevens

 • Gasten/passagiers die taxiritten afnemen
 • Zakelijke klanten
 • Websitebezoekers

Taxi Mike verzamelt persoonsgegevens van u in de volgende situaties

 • Wanneer u telefonisch contact opneemt met Taxi Mike
 • Wanneer u diensten van Taxi Mike went af te nemen of afneemt
 • Wanneer u met Taxi Mike een overeenkomst sluit
 • Wanneer u contact opneemt met Taxi Mike, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier
 • Wanneer u de Taxi Mike website bezoekt

Welke soorten persoonsgegevens verwerkt Taxi Mike?

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Woonadres
 • Transactie bedrag
 • Transactie datum
 • Betalingsgeschiedenis
 • Bestelgeschiedenis

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Taxi Mike voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. Dit zal bijvoorbeeld plaats vinden wanneer u contact op neemt met Taxi Mike om gebruikt te maken van onze diensten. Taxi Mike verwerkt daarvoor de verstrekte persoonsgegevens om de dienst te kunnen verlenen of aan het informatieverzoek te voldoen en/of uw vragen te beantwoorden

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • We gebruiken uw persoonsgegevens om de wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en besluiten van autoriteiten na te leven
 • Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en verifiëren teneinde de boekhoudregels na te leven

Derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven tenzij:

 • Dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening door Taxi Mike
 • Taxi Mike op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties

Taxi Mike maakt met derde partijen goede afspraken over de beveiliging eisen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Taxi Mike die u deze persoonsgegevens per e-mail kan verschaffen.

Recht op correctie
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering
U hebt het recht om op elk moment de door Taxi Mike verwerkte persoonsgegevens te verwijderen behalve in de volgende situaties

 • U hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Taxi Mike, ongeacht de betalingswijze
 • Uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
 • Indien u gebruik heeft gemaakt van onze diensten, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Hoe kunt u uw recht uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Door kunt u als u vragen heeft met betrekking op uw bovengenoemde rechten contact opnemen met: info@taximike.nl

Beveiliging
Taxi Mike hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van persoonsgegevens dat binnen de mogelijkheden van de huidige technieken voldoende moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Onze Auto's

Mercedes Benz S klasse

 • 3 personen
 • Luxe uitvoering 
 • Wi-Fi
 • Telefoon laders
 • Water en mints

Betaalmethodes